Droga szybkiego ruchu między wieżowcami

PRZEGLĄDY STANU TECHNICZNEGO DRÓG.

Pozyskanie informacji o stanie technicznym dróg stanowi dla Zarządcy bardzo duże ułatwienie w podejmowaniu decyzji dotyczących działań jakie należy podjąć w celu utrzymania dobrego stanu podlegającej mu sieci dróg. Konieczność przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego dróg reguluje ustawa z dnia 21.03.1985r. o Drogach Publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60) oraz treść art. 61 i art. 62. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414).

Firma MaxDrogi specjalizuje się również w wykonywaniu dla gmin i powiatów przeglądów rocznych i pięcioletnich stanu technicznego dróg. Obok metody SOSN, takie przeglądy wykonujemy również z wykorzystaniem profesjonalnego urządzenia z wykorzystaniem automatycznego laserowego pomiaru. Ta metoda oceny stanu nawierzchni daje OBIEKTYWNĄ informację o jej faktycznym stanie.

 

ZAKRES USŁUGI PRZEGLĄDU ROCZNEGO/ PIĘCIOLETNIEGO STANU TECHNICZNEGO DRÓG‌

  • Ocena stanu technicznego dróg w terenie
  • Protokół z przeglądu dla każdej drogi w formie papierowej i elektronicznej [w formacie PDF]
  • Dokumentacja fotograficzna
Przeglądy stanu technicznego dróg - zdj 1
Przeglądy stanu technicznego dróg - zdj 2
Przeglądy stanu technicznego dróg - zdj 3