Droga szybkiego ruchu między wieżowcami

POMIARY NATĘŻENIA RUCHU DROGOWEGO.

Pomiary natężenia ruchu drogowego wykonywane przez Maxdrogi polegają na rejestracji liczby przejeżdżających pojazdów z podziałem na ich kategorie za pomocą profesjonalnych wideorejestratorów. Następnie cały materiał jest analizowany i opracowywany w siedzibie naszej Firmy.

Badanie odbywa się zgodnie z indywidualnymi ustaleniami lub przez określony przepisami czas w wyznaczonych przez Państwa drogach.

ZAKRES USŁUGI POMIARU NATĘŻENIA RUCHU DROGOWEGO

  • Pomiar w terenie zgodnie z obowiązującymi przepisami lub osobnymi ustaleniami
  • Przekazanie wyników badań w wersji elektronicznej i papierowej

Pomiary ruchu dostarczają danych do zarządzania, planowania, projektowania i remontu sieci drogowej.

Pomiary natężenia ruchu drogowego - zdj 1
Pomiary natężenia ruchu drogowego - zdj 2
Pomiary natężenia ruchu drogowego - zdj 3