Droga szybkiego ruchu między wieżowcami

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU – STAŁY LUB CZASOWY.

Projekt stałej lub czasowej organizacji ruchu

ZAKRES USŁUGI:

  • Inwentaryzacja oraz weryfikację poprawności ustawienia istniejącego oznakowania pionowego i oznakowania poziomego
  • Naniesienie na mapy zasadnicze w skali 1:1000 istniejącego oraz projektowanego oznakowania pionowego i poziomego
  • Plan orientacyjny w skali 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy
  • Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – ­ opis występujących zagrożeń lub utrudnień
  • Wszystkie wymagane przepisami prawa opinie i uzgodnienia niezbędne do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu
  • Projekt organizacji ruchu w wersji papierowej.

Projekt organizacji ruchu wykonywany jest przez Maxdrogi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2003.177.1729).

Projekt organizacji ruchu – stały lub czasowy - zdj 1

Projekt stałej lub czasowej organizacji ruchu

Zakres usługi Projekt organizacji ruchu, stały lub czasowy, to działania polegające na przeprowadzeniu inwentaryzacji oraz weryfikacji poprawności ustawienia istniejącego oznakowania pionowego i oznakowania poziomego. Ma to na celu zweryfikować i usprawnić plan organizacji ruchu, który ma być uzgodniony wobec wszystkich niezbędnych do zatwierdzenia wymaganych przepisami i prawem opiniami.

Jak jest tworzony projekt?

By sporządzić projekt organizacji ruchu, wykonujemy naniesienie na mapy zasadnicze w skali 1:1000 istniejącego oraz projektowanego oznakowania pionowego i poziomego. Kolejnym krokiem jest plan orientacyjny w skali 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy. Usługa projektu stałej lub czasowej organizacji ruchu to również stworzenie opisu technicznego zawierającego charakterystykę drogi i ruchu na drodze. W przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym jest to­ opis występujących na nim zagrożeń lub utrudnień.

Projekt stałej lub czasowej organizacji ruchu to niezwykle ważna dokumentacja, którą tworzymy w wersji papierowej. Zdajemy sobie z tego sprawę i podchodzimy do niej niezwykle skrupulatnie, by wykonywać naszą pracę z należytą odpowiedzialnością, uwzględniając przepisy prawne. To sprawia, że projekt organizacji ruchu jest tworzony według niezbędnych uzgodnień i rządowych rozporządzeniom do zatwierdzenia planu, by ruch na danym odcinku przebiegał płynnie i bezpiecznie.

Odpowiedni projekt to podstawa

Sprawna komunikacja drogowa to przede wszystkim możliwość płynnego podróżowania określonego odpowiednim planem organizacji ruchu, który zapewni spokojną możliwość jazdy na danym odcinku. Aby ruch w określonym miejscu odbywał się w sposób niezakłócony, należy wykonać odpowiednią pracę służącą dostosowaniu organizacji ruchu. W takiej sytuacji mówimy o stałej organizacji ruchu, natomiast nierzadko zdarza się miejsce, w którym należy na określony czas organizować ruch według stosownego planu. W obydwu przypadkach bezpieczeństwo i ciągłość komunikacyjną stawiamy na pierwszym miejscu, aby na konkretnym odcinku stworzyć możliwie drożne warunki bezpieczeństwa ruchu.

Projekt organizacji ruchu – stały lub czasowy - zdj 2
Projekt organizacji ruchu – stały lub czasowy - zdj 3