Droga szybkiego ruchu między wieżowcami

POMIARY NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH.

Pomiary na przejazdach kolejowych

Pomiary na przejazdach kolejowych polegają na rejestracji w ciągu przez dwie kolejne doby (w dniach wtorek – środa lub środa – czwartek) liczby pojazdów przejeżdżających przez wskazany przejazd kolejowo- drogowy za pomocą profesjonalnych wideorejestratorów.

Następnie cały materiał jest analizowany i opracowywany w siedzibie naszej Firmy. Badanie odbywa zgodnie z warunkami opisanymi w treści załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie.

Pomiary na przejazdach kolejowych – pomiar widoczności przejazdu

Oferujemy Państwu wykonanie w terenie pomiarów widoczności. Usługi te są realizowane przez naszą Firmę zgodnie z warunkami opisanymi w treści załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie.

Uzupełnianie metryk przejazdów kolejowo-drogowych

Oferujemy Państwu wykonanie w terenie pomiarów dojazdu do przejazdu kolejowo-drogowego w celu uzupełnienia metryk. Usługa jest realizowana przez naszą Firmę zgodnie z warunkami opisanymi w treści załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie.

Pomiary na przejazdach kolejowych - zdj 1

ZAKRES USŁUGI – POMIARY NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH – NATĘŻENIE RUCHU

  • pomiar natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo­-drogowych w terenie wykonany zgodnie obowiązującymi przepisami,
  • analiza i opracowanie danych z dokonanych nagrań,
  • opracowanie wyników pomiaru w wersji elektronicznej i papierowej.

ZAKRES USŁUGI – POMIARY NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH – POMIAR WIDOCZNOŚCI

  • pomiar i sprawdzenie widoczności w terenie,
  • opracowanie wyników sprawdzenia widoczności w wersji elektronicznej (EKO) i papierowej.

ZAKRES USŁUGI – UZUPEŁNIENIA METRYK

  • pomiar wymaganych elementów na dojazdach do przejazdu kolejowo-drogowego w terenie,
  • uzupełniona metryka przejazdu kolejowo-drogowego w wersji papierowej i elektronicznej,
  • opracowanie wyników pomiarów w wersji papierowej i elektronicznej (EKO).
Pomiary na przejazdach kolejowych - zdj 2
Pomiary na przejazdach kolejowych - zdj 3