100 obwodnic w 10 lat. Program Ministerstwa Infrastruktury

100 obwodnic w 10 lat. Program Ministerstwa Infrastruktury
Opublikowano

13 kwietnia 2021 Rada Ministrów przyjęła uchwałę dotyczącą ustanowienia „Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Budowa około 820 km autostrad, będzie wymagała nakładu 28 miliardów złotych.

Budowa obwodnic – bezpieczeństwo przede wszystkim

Wyprowadzenie ruchu z centrów miast jest jednym z głównych założeń w planowaniu inwestycji budowy obwodnic. Celem nadrzędnym i jednocześnie spodziewanym efektem projektów tego typu jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Polska zajmuje niestety odległe pozycje w rankingach bezpieczeństwa na drogach w krajach Unii Europejskiej. Mimo znacznej poprawy stanu rzeczy na przestrzeni lat, skala problemu wypadków w obszarze zabudowanym wciąż przyprawia o dreszcze.

Istotnymi założeniami realizacji zadania jest też poprawa jakości powietrza, redukcja zanieczyszczeń w miastach, zmniejszenie hałasu oraz pozytywny wpływ na przepustowość sieci drogowej. Wartością dodaną Programu jest możliwość rozwoju dla firm z branży inwestycji drogowej i tworzenie nowych miejsc pracy.

Najistotniejsze rozwiązania programu budowy obwodnic

Program skoncentrowany jest na realizacji budowy obwodnic miejscowości, które nie wchodzą w struktury sieci TEN-T (Transeuropejskiej sieci transportowej). Inne ważne rozwiązania w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 dotyczą:

  • wyposażenia inwestycji w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. prawidłowe oświetlenie przejść dla pieszych
  • powstałe trasy będą posiadać najwyższe parametry techniczne, dostosowane do obciążenia nawet 11,5 t/oś
  • wyprowadzenie z miejscowości położonych wzdłuż dróg krajowych nadmiernego ruchu, przede wszystkim tranzytowego.

Obwodnice – inne programy inwestycyjne

Warto dodać, że obecnie realizowane są inne, niezależne przedsięwzięcia tego typu, jak np. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2013 (z perspektywą do 2025 roku), w ramach którego powstać mają 43 obwodnice o łącznej długości niemal 450 km. Ponadto, w trakcie realizacji są obwodnice dużych miast: Bydgoszczy, Częstochowy, Łodzi, czy Rzeszowa. Działania te odbywają się w ramach rozbudowy sieci autostrad i dróg ekspresowych.