Strona główna Oferta Pomiary natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-dorogowych

Pomiary natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-dorogowych

Pomiar natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo­drogowych polega na rejestracji w ciągu przez dwie kolejne doby (w dniach wtorek – środa lub środa – czwartek) liczby pojazdów przejeżdżających przez wskazany przejazd kolejowo- drogowy za pomocą profesjonalnych wideorejestratorów.

Następnie cały materiał jest analizowany i opracowywany w siedzibie naszej Firmy. Badanie odbywa zgodnie z warunkami opisanymi w treści załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie.

Zakres usługi Pomiaru natężenia ruchu drogowego

  • pomiar natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo­drogowych w terenie wykonany zgodnie obowiązującymi przepisami
  • analiza i opracowanie danych z dokonanych nagrań
  • opracowanie wyników pomiaru w wersji elektronicznej i papierowej