Oprogramowanie do prowadzenia ewidencji EwiMax3.1.

Program do prowadzenia ewidencji dróg gminnych EwiMax3.1 umożliwia wprowadzenie i generowanie danych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa. Wśród wielu innych programów tego typu wyróżnia się łatwością i intuicyjnością obsługi. Jest również dostosowany do potrzeb Zarządców dróg gminnych, którzy nie potrzebują bardzo rozbudowanych i kosztownych rozwiązań.

Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące funkcje naszego programu:

 • generowanie przebiegu liniowego przedstawiającego w sposób graficzny przebieg danej drogi, co umożliwia w łatwy i szybki sposób zapoznanie się z lokalizacją zdarzeń występujących na drodze oraz z jej nawierzchnią,
 • możliwość samodzielnego edytowania i aktualizowania ewidencji dróg gminnych.

Ponadto:  P.P.H.U. „MAXDROGI” Dawid Rakoczy posiada autorskie prawa majątkowe do programu EwiMax3.1,

 • na programie nie ciążą żadne prawa osób trzecich lub ograniczenia, które wyłączałyby udzielenie licencji do korzystania z programu
 • program EwiMax3.1 jest dostarczany wraz z ewidencją wykonaną w formie papierowej
 • nośnikiem danych jest płyta DVD
 • program jest kompatybilny z systemem Windows XP i wyższym w technologii 32 i 64 bitowej

Warunki korzystania z programu EwiMax3.1 na podstawie udzielonej licencji:

 • bezterminowe korzystanie z programu bez żadnych dodatkowych opłat
 • zgrywania danych na dowolne nośniki elektroniczne
 • korzystania z programu EwiMax3.1 na dowolnej ilości stanowisk na terenie Urzędu

W zakres usługi wchodzi:

 • inwentaryzacja dróg i mostów w terenie
 • wprowadzenie pozyskanych podczas inwentaryzacji danych do programu EwiMax3.1
 • ewidencja dróg gminnych i mostów w formie papierowej oraz elektronicznej
 • szkolenie dowolnej liczby osób z obsługi programu EwiMax3.1
 • bezterminowa licencja na używanie programu komputerowego EwiMax3.1
 • pomoc techniczna
 • bonus w postaci 3 map poglądowych, w tym jedna laminowana